Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Pamięci ofiar zbrodni katyńskiej

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 22/11/2007 | jk

W dniach 9-10 listopada 2007 odbyły się na Placu Piłsudskiego w Warszawie uroczystości pt. „Katyń Pamiętamy – Uczcimy Pamięć Bohaterów”, podczas których odczytane zostały tysiące nazwisk ofiar zbrodni katyńskiej awansowanych na wyższe stopnie wojskowe i służbowe.

Wśród tych ofiar znalazły się nazwiska dwóch adwentystycznych oficerów WP, którzy zginęli w Katyniu, z zacnej rodziny Ostapowiczów, a mianowicie kpt. Artur Ostapowicz i ppor. Witold Ostapowicz, podniesionych obecnie do stopni majora i porucznika.

W Katyniu zginął jeszcze jeden adwentystyczny oficer WP, a mianowicie por. Mieczysław Ostapowicz, były rektor Adwentystycznego Seminarium Duchownego w Bielsku-Bałej z roku 1939, człowiek wielce zasłużony dla polskiego adwentyzmu, wieloletni nauczyciel seminaryjny, którego miejsce spoczynku nie zostało jeszcze odkryte.

Uroczystości upamiętniające ofiary tamtych zbrodniczych wydarzeń były nie tylko szlachetnym gestem Prezydenta RP i naczelnych władz Państwa wobec rodzin katyńskich - w tym także Krystyny Wawrzonek z domu Ostapowicz, małżonki pastora Romualda Wawrzonka z Australii, której trzej wspomniani bracia, oficerowie WP, utracili w Katyniu swe życie, i inż. Andrzeja Ostapowicza z Australii, syna por. Mieczysława Ostapowicza - ale także przechodzą do historii dla potomnych jako ustawiczne „memento” grzechu i zła.


- Zachariasz Łyko / AAI


Zobacz sprawozdanie i zdjęcia z powyższej uroczystości na stronie Prezydenta RP


Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2009 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.