Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

XXV Zjazd Diecezji Wschodniej zakończony!

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 20/05/2011 | jk

Zapraszamy do śledzenia - za pośrednictwem naszego serwisu - XXV Zjazdu Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zachęcamy do czytania wiadomości i słuchania materiałów dźwiękowych z przebiegu obrad sesji administracyjnej, podczas której m. in. zostanie wybrany skład Zarządu Diecezji
na lata 2011-2015.

ZOBACZ MIEJSCE ZJAZDUPorządek obrad podczas sesji administracyjnej Zjazdu


Czwartek – 19.05.201111.00 - 12.00 – nabożeństwo inauguracyjne

12.00 - 13.30

1. Otwarcie Zjazdu.

2. Sprawdzenie listy delegatów i ogłoszenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie delegatów poleconych przez Radę Diecezji Wschodniej.

4. Wybór sekretarzy Zjazdu.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Zatwierdzenie rozwiązania Zborów: Pruszków, Łódź Pielgrzym.

7. Przyjęcie do Braterstwa Zborów Zboru Warszawa-Wesoła.

8. Sprawozdania.

9. Opinia audytora kościelnego.

10. Dyskusja.

11. Sprawozdanie Komitetu Statutowego i nowelizacja Statutu Diecezji Wschodniej.

13.30 - 15.00 – przerwa obiadowa

15.00 - 16.00

12. Zwołanie i obrady Komitetu Organizacyjnego.

13. Sprawozdanie Komitetu Organizacyjnego i wybór komitetów Zjazdu.

16.00 - 16.30 – przerwa

14. Obrady Komitetów

W trakcie obrad komitetów
1) Nabożeństwo modlitewne – prowadzenie M.Krzesiński

2) Informacje z działalności instytucji kościelnych

15. Sprawozdania Komitetów – w miarę zakończenia ich pracy.

16. Głosowanie nad propozycjami Komitetów.

18.00 - 19.30 – przerwa kolacyjna

19.30 - 20.00 – nabożeństwo wieczorne – pastor M.Wójcik

17. Obrady Komitetów (w razie potrzeby).Piątek – 20.05.20119.00 - 9.45 – nabożeństwo poranne

9.45 - 11.15


18. Obrady Komitetów (w trakcie obrad komitetów czas rozważań, modlitw i doświadczeń).

19. Sprawozdania Komitetów – w miarę zakończenia ich pracy.

11.15 - 11.45 – przerwa

11.45 - 13.30


20. Obrady Komitetów (w trakcie obrad komitetów czas rozważań, modlitw i doświadczeń).

21. Sprawozdania Komitetów – w miarę zakończenia ich pracy.

13.30 - 15.00 – przerwa obiadowa

15.00 - 16.00


22. Przyjęcie protokołu Zjazdu.

23. Zakończenie Zjazdu – Przewodniczący Diecezji.

18.00 - 19.30 – kolacja

19.30 – Nabożeństwo wieczorne (rozpoczęcie soboty) – Przewodniczący Diecezji.


Wysłuchaj rozpoczęcia Zjazdu Diecezji Wschodniej!

(czas odtwarzania 00:04:32)

Wysłuchaj kazania inaugurującego Zjazd.
Wygłasza pastor Raafat Kamal, tlumaczy pastor Roman Chalupka.


(czas odtwarzania 00:16:03)

Wysłuchaj wieczornego kazania pastora Mariana Wójcika.

(czas odtwarzania 00:17:17)
Wkrótce kolejne zdjęcia!


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.