Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

80-lecie Kościoła Adwentystów w Jaworznie

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 28/02/2007 | Jan Kot

W sobotę 24 lutego br. w Jaworznie (woj. śląskie) odbyła się uroczystość z okazji 80-lecia istnienia w tym mieście Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Jubileusz zgromadził ok. 300 wyznawców lokalnego zboru, gości z innych miast oraz z zagranicy.

Szczególnymi postaciami, które wzięły udział w obchodach, byli m.in.: pastor Bertil Wilklander - przewodniczący Wydziału Transeuropejskiego z siedzibą w Anglii, pastor Paweł Lazar - przewodniczący Kościoła Adwentystów w Polsce z siedzibą w Warszawie oraz pastor Jan Krysta - przewodniczący Diecezji Południowej z siedzibą w Krakowie.

Bogaty program słowno-muzyczny w wykonaniu m.in.: Marzeny Pytel, Małgorzaty Popławskiej, Adama Cygana i młodzieżowego trio z Pszczyny trwał do późnych godzin popołudniowych. Rodzinna atmosfera, niezwykle interesujące historie i wspólnota wiary sprawiła niecodzienny klimat i radość wspólnego wielbienia Boga.

Uroczystość zaszczycili także duchowni innych wyznań z takich Kościołów jak: Zielonoświątkowy, Baptystyczny i Zborów Chrystusowych - przekazując w imieniu własnych wspólnot najlepsze życzenia dla zboru adwentystycznego w Jaworznie, dalszych błogosławieństw w służbie Bogu i społeczeństwu.

Ten szczególny dzień był podwójną uroczystością dla gospodarzy gdyż prócz 80-lecia zboru, świętowali 10-cio lecie wybudowania własnego domu modlitwy, który może być jedną z wizytówek adwentystycznych budowli sakralnych w Polsce. Obiekt ciekawy architektonicznie (fasada w kształcie otwartej Biblii), funkcjonalny użytkowo, z przestrzenną kaplicą, mieszkaniem dla rodziny pastorskiej, obszernym zapleczem socjalnym, a co najważniejsze z „duchem miejsca” - ale to już zasługa niezwykle gościnnych zborowników i ich lidera - Andrzeja Zastawnika, piastującego od 15 lat funkcję starszego zboru.

Na uroczystości była obecna także najstarsza członkini zboru - Maria Zastwanik, która jako jedyna, z racji wieku (90-lat), pamięta początki adwentyzmu w tym mieście. Jako 11 latka zapragnęła zostać członkiem Kościoła i podjęła działalność kolporterską. Również dzisiaj, mimo sędziwego wieku, nadal niesie ludziom Dobrą Nowinę i jest podporą dla wielu współbraci.

Prócz planów i wyzwań ewangelizacyjnych, które stoją przed Kościołem, także w Jaworznie - o czym wiele mówił pastor Bertil Wiklander - był czas na refleksję i wspominanie poświęconych Bogu aktywistów, którzy oddali często długie lata swego życia, wiele sił i środków na rzecz budowania i wzmacniania zborowej wspólnoty. Przez 23 lata podporą lokalnego kościoła oraz ofiarnie spełniającym funkcję starszego zboru był, zmarły w 1992 roku - Henryk Wątor.

Obecnie (od pół roku) w Jaworznie posługę duszpasterską pełni pastor Artur Dżaman, a jego poprzednikiem na tym miejscu był pastor Krzysztof Woźniak. Jubileuszowe nabożeństwo zgromadziło wielu duchownych, którzy albo pracowali w tym zborze, albo w inny sposób byli z nim związani. Do wyżej wymienionych należy dodać obecnych na uroczystości: pastora Zdzisława Plesa, Ewarda Parmę, Zenona Skorupskiego, Grzegorza Trzpila, Tadeusza Niewolika i Marka Rakowskiego.

Podczas wspomnień wymieniono także tych nieobecnych, którzy przez lata kształtowali duchową postawę członków i dbali o funkcjonowanie zboru, a byli to pastorzy: Jan Zastawny, Antoni Felte, Edward Kulesa, Jan Gomola, Emil Niedoba, Franciszek Stekla, Aleksander Kruk, Emmanuel Bereta, Jerzy Lipski, Edward Bujak, Witold Nawrocki, Zenon Korosteński i Wiesław Szkopiński.

Do tego grona należy zaliczyć także aktywistów począwszy od pioniera Antoniego Kinczela - kominiarza który jako pierwszy dotarł z ewangelią do Jaworzna 1926 roku, Augusta Dubiela - w którego domu przez wiele lat odbywały się nabożeństwa, a którego za aktywność religijną pomówiono bezpodstawnie o udział w tajnej organizacji komunistycznej.

Inne osoby wspominane podczas jubileuszu to m. in.: Józef Dubiel, Józef Dubiel II, Maria Dubiel, Apolonia Dubiel, Wiktor Duda, Franciszka Lichtańska, Władysław Krzak, Anna Zając, Franciszka Skrzypaczek, Józefa Michalska i Józef Zastawnik. Wiele z tych już dziś historycznych postaci, uczestnicy jubileuszowego zjazdu mogli obejrzeć na archiwalnych fotografiach zaprezentowanych na dużym ekranie podczas wieczornego programu. Wielu rozpoznawało także siebie przywołując sentymentalne, a niekiedy zabawne historie sprzed lat...

Po uroczystości poprosiliśmy kilku z uczestników spotkania o podzielenie się wrażeniami z tej podniosłej uroczystości:

„Patrząc na to jubileuszowe nabożeństwo, w którym miałem przywilej uczestniczyć, muszę stwierdzić, że nie tylko to spotkanie ale przede wszystkim historia tego zboru uświadomiła mi, iż Boża łaska i opieka, jest czymś niesamowitym i ważnym w naszym życiu. Historie które tu słyszeliśmy, doświadczenia i przykłady pokazały że warto być blisko Boga, że warto z Nim żyć i iść naprzód, do celu który nam wyznaczył” – powiedział pastor Paweł Lazar - przewodniczący Kościoła w Polsce.

„Zbór jaworzniański znam od wielu, wielu lat. Byłem jednym z pastorów którzy tu pracowali” – mówi pastor Jan Krysta – przewodniczący Diecezji Południowej.

„Chciałbym zwrócić uwagę, że jest to zbór wielopokoleniowy. Rodzice dzisiejszych członków, dziadkowie i dziadowie w tym zborze pracowali, żyli, wychowywali w nim swoje dzieci. Zbór ten jest zborem bardzo ciepłym, zborem misyjnym, o czym świadczy jego praca w wielu okolicznych miejscowościach. Należy tu wspomnieć choćby pracę w Olkuszu, w którym - w wyniku zaangażowania członów zboru w Jaworznie - zorganizowana została grupa wyznawców. Poświęcają dla tej pracy nie tylko swoje środki ale czas i zaangażowanie, z czego jako diecezja jesteśmy bardzo zadowoleni a zarazem wdzięczni” – zaznacza pastor Krysta.

„Chlelibyśmy życzyć aby w tych kolejnych latach, które są przed kościołem w Jaworznie zbór ten wzrastał, aby ciepła atmosfera którą odczuwamy nadal mogła się rozwijać i aby przyciągała kolejne osoby szukające innego, wspanialszego życia związanego z najcudowniejszą nadzieją na spotkanie z Panem” – dodał przewodniczący lokalnej diecezji.

Zarząd Diecezji Południowej, na terenie której znajduje się Jaworzno, reprezentował także jej sekretarz - pastor Marek Rakowski, który również podzielił się pojubileuszową refleksją:

„Przede wszystkim jest mi niezmiernie miło, że mogłem uczestniczyć w tak pięknej uroczystości. Przeżywaliśmy tutaj bardzo radosne chwile. Cieszę się z tej społeczności którą mogliśmy wspólnie tworzyć wraz z naszymi gośćmi i przyjaciółmi, również z innych Kościołów i z innych zborów. Nie tak dawno mieliśmy piękną uroczystość 90-lecia zboru w Bytomiu. Kościół w Jaworznie jest jednym z 56 zborów i grup działających od blisko 100 lat na terenie Południowej Polski. W tym regionie pierwsze zbory powstawały w okresie lat 20-tych i przeżywane dziś jubileusze są właśnie efektem pracy misyjnej pionierów, którzy przynieśli na te ziemie chrześcijaństwo nurtu protestanckiego, nurtu adwentystycznego” – informuje sekretarz diecezji.

„Interesujący jest fakt, że właśnie Śląsk, a także Ziemia Bielsko-Cieszyńska to tereny na których w tej chwili znajduje się największe skupisko adwentystów w Polsce. Zbory, które istnieją na tym terenie, także Jaworzno, to zbory składające się z ludzi bardzo oddanych, ludzi bardzo konkretnych, posiadających mentalność protestancką, z wielkim poważaniem pracy, czy wręcz kultem pracy, obowiązkowości, solidności i uczciwości. Myślę, że właśnie ten duch i ta postawa jest wielkim wkładem w życie lokalnego społeczeństwa. Świadczą o tym słowa i gesty powszechnej akceptacji i poszanowania dla naszych wyznawców. Wielu z tutejszych adwentystów angażuje się w wymierną działalność społeczną co jest wyrazem, że nasza religia i nasza misja jest realizowaniem w praktycznym życiu posłannictwa Chrystusa polegającego na miłowaniu ludzi, nie tylko słowem ale przede wszystkim czynem” – dodaje pastor Rakowski.

Osobistą refleksją podzielił się również, obecny wśród gości, jeden z wychowanków tego zboru, obecnie wykładowca Wyższej Szkoły Teologiczno-Humnaistycznej w Podkowie Leśnej - pastor Zdzisław Ples:

– „Moim największym przywilejem, jest gościć w tym zborze w 80-tą rocznicę zaistnienia adwentyzmu w Jaworznie. Wyrosłem tutaj, tu są moje korzenie, tu spędziłem moje młode lata, które wspominam z największą przyjemnością. Przy tej okazji składam serdeczne podziękowania wszystkim tym których już nie ma i tym którzy są, za niepowtarzalna atmosferę, która zawsze panowała i panuje na tym miejscu”.

Ostatnie słowo podczas jubileusz należało do jego organizatora a zarazem gospodarza, starszego zboru - Andrzeja Zastawnika. Także więc i w tej skromnej relacji jemu oddajemy ostatni głos, na podsumowanie tego niecodziennego wydarzenia:

– „Bardzo się cieszymy, że mogliśmy w tak miłej i rodzinnej atmosferze dziękować Bogu za to, że aż dotąd nas prowadził. Jeżeli chodzi o przyszłość na pewno leży ona w rękach Najwyższego. To jest wielkie szczęście, że stoi On u naszego boku i ciągle wspiera dodając energii i siły do dalszego działania. Dzisiejszy dzień i ta uroczystość zapisze się w najnowszej historii naszego zboru, jako piękny dzień na drodze do spotkania z Panem, za co wszystkim uczestnikom a przede wszystkim Bogu jesteśmy szczerze wdzięczni”.

Tekst i fot. Jan Kot
© www.adwentysci.waw.pl

MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.