Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

80-LECIE PASTORA STANISŁAWA DĄBROWSKIEGO

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 01/01/2005 | Jan Kot

1 stycznia br. w Podkowie Leśnej odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin pastora Stanisława Dąbrowskiego — byłego wieloletniego przewodniczącego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce.

Życzenia urodzinowe w obecności i w imieniu zboru (parafii) oraz przybyłych gości złożyli: prezbiter Jan Miodoński, rektor WSTH prof. Bernard Koziróg oraz prorektor dr Mieczysław Tarasiuk. Gościem specjalnym, który tego dnia służył także kazaniem Słowa Bożego był, przybyły na tę okazję, syn jubilata — pastor Rajmund Dąbrowski z Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego (USA).

Po wręczeniu bukietu kwiatów, krótką refleksją z zebranymi podzielił się rektor uczelni pastor Bernard Koziróg, na zakończenie krótkich wspomnień odczytał specjalnie wybrany z tej okazji werset biblijny z 40 rozdz. Księgi Izajasza: Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc i podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Odczytano także dedykację zapisaną w albumie, który wręczono jubilatowi w dowód pamięci i przyjaźni. - Profesorowi, doktorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu z okazji 80-lecia urodzin najserdeczniejsze życzenia opieki Bożej i wszelkiej pomyślności składają pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej.

Na koniec krótkiej, symbolicznej uroczystości głos zabrał jubilat. Cieszę się drodzy bracia i siostry, że w drodze do Królestwa Bożego przebyłem już 80 lat. Nie wiem jaki szmat drogi Pan mi jeszcze wyznacza, ale zachęcam was wszystkich, jako rodzinę Bożą, kroczcie tą drogą aż do pełnego zwycięstwa.
Każdy na pewno z nas lubi i ma swój jakiś szczególny tekst, który zachęca jego w tej pielgrzymce i ja na taki tekst często się powołuje – mówił jubilat do zebranych. Taki tekst biblijny towarzyszy mi od zarania.

(...) „Zmęczonemu Bóg daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają”. (Iz. 40,29-31)

Bądźcie tymi orłami, które zwycięsko kroczą pod niebiosami chmur, przystani, którą Bóg przygotował dla ludu swojego. Bądźcie zawsze wierni temu poselstwu, wzmacniajcie go, posilajcie tych, którzy pracują na Niwie Pańskiej. W jedności i miłości rozszerzajcie to dzieło i niech wasz udział będzie błogosławieństwem dla każdego człowieka z kimkolwiek się spotkacie — zaapelował do słuchaczy jubilat.

Stanisław Dąbrowski urodził się 3 stycznia 1925 roku w Dubnie, na Wołyniu (dzisiejsza Ukraina). Podczas okupacji hitlerowskiej, aresztowany i osadzony w obozie, z którego zbiegł. Następnie powtórnie zatrzymany i wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec, gdzie przebywał aż do wyzwolenia przez armię amerykańską. Po powrocie do kraju zamieszkał w Łodzi, gdzie pracował jako urzędnik w Izbie Skarbowej.

W latach 1947-1953 był skarbnikiem Diecezji Południowej. 1954-1965 pełnił stanowisko sekretarza i skarbnika Zarządu Centralnego Kościoła. W roku 1957 reaktywował działalność Wydawnictwa „Znaki Czasu”, oficyny wydawniczej założonej w 1921 roku. W latach 1957-1959 był działaczem i prezbiterem zboru warszawskiego, a w okresie 1964-1965 pełnił, równolegle z innymi obowiązkami, funkcję duszpasterza tegoż zboru (parafii).

Był także członkiem Komitetu Wykonawczego Północno-Europejskiego Wydziału Kościoła Adwentystów oraz członkiem wielu komisji międzynarodowych. Reprezentował polski Kościół na światowych kongresach w San Francisco (1962), Detroit (1966), Atlantic City (1970), Wiedniu (1975), Dallas (1980) i Nowym Orleanie (1985). Jako obserwator był obecny na II, III i IV sesji Soboru Watykańskiego w Rzymie, zgromadzeniach ogólnych Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej w Pradze (1963, 1971), oraz z ramienia Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, na IV Zgromadzeniu Światowej Rady Kościołów w Uppsali (Szwecja). Laureat doktoratu honoris causa (1972) Andrews University w USA.

Na koncie swoich dokonań zawodowych ma także bogaty dorobek publicystyczny; w sumie kilkanaście książek oraz ponad tysiąc artykułów prasowych opublikowanych w kraju i za granicą.

W latach 1965-1988, szczególnie trudnym i złożonym okresie czasu dla adwentystów w PRL*, piastował najwyższą funkcję w polskim Kościele Adwentystów Dnia Siódmego jako przewodniczący Rady Kościoła. Obecnie działacz i prezbiter (starszy) zboru w Podkowie Leśnej oraz wykładowca na stanowisku profesora Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego.

SIDW, Jan Kot, fot. J. Kot

MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.