Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl