kościół Świętej Trójcy w będzinie - budwole i architektura

Będzińskie zabytki: kościół Świętej Trójcy

Jest jednym z ciekawszych zabytków sakralnych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego oraz jedną z wizytówek Będzina. Kościół Świętej Trójcy przyciąga ciekawym wyposażeniem oraz historią, którą z pewnością warto poznać. Dlaczego ta świątynia będzie dla każdego z nas ciekawym punktem w programie wycieczki po Będzinie? Na co warto zwrócić uwagę podczas zwiedzania tego kościoła?

Z kart historii: parafia w Będzinie i jej dzieje

Będzin jest jednym z najstarszych miast na terenie obecnego województwa śląskiego, zatem i dzieje tutejszej parafii obfitują w wiele ważnych wydarzeń. Jak długą historią może się pochwalić tutejsza parafia? Można przypuszczać, że istniała ona już w pierwszej połowie XIII stulecia, choć pierwsza pisemna wzmianka na jej temat pochodzi z 1308 roku. Wiadomo, że pierwszy będziński kościół parafialny był dość skromną budowlą z drewna. Sytuacja zmieniła się w połowie XIV wieku, kiedy to Kazimierz Wielki postanowił rozbudować będziński zamek i otoczyć miasto murami miejskimi. Kościół Świętej Trójcy stał się tym samym częścią umocnień miejskich. Drewnianą świątynię zastąpiła budowla murowana, którą w kolejnych stuleciach konsekwentnie powiększano. Ten gotycki kościół wzmocniony był przyporami, a jego wieża służyć mogła jako strażnica. W XVI wieku kościół ten na pewien czas trafił w ręce arian. Odzyskany przez katolików w początkach XVII wieku, przebudowany, uległ poważnym zniszczeniom w połowie XVII stulecia. Po burzliwych wydarzeniach związanych z potopem szwedzkim, kościół parafialny odbudowano w stylu barokowym. W XVIII wieku kościół powiększono o kaplicę Matki Boskiej Częstochowskiej, której fundatorami byli członkowie rodziny Mieroszewskich. Ostatni większy remont przeprowadzony został w latach 60-tych XX wieku, w czasach, gdy proboszczem był ksiądz Zawadzki – jeden z Polaków wyróżnionych tytułem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. Jak będzińska świątynia prezentuje się obecnie?

Kościół Świętej Trójcy – na jakie elementy warto zwrócić szczególną uwagę podczas zwiedzania tej świątyni?

Kościół Świętej Trójcy bez wątpienia jest zabytkiem zasługującym na uwagę. wejście do kościoła prowadzi przez kruchtę, która może się pochwalić ciekawymi, choć wymagającymi renowacji, polichromiami. Nad wejściem tym znajduje się barokowy chór, który ozdobiony został herbem Ślepowron, którym posługiwali się Mieroszewscy. Chór ten zdobią również portrety Wojciecha Mieroszewskiego i jego żony Doroty, a także obrazy św. Stanisława Kostki i św. Izydora Oracza. W kościele tym uwagę przyciąga także późnobarokowy ołtarz główny, w którym umieszczony został obraz Świętej Trójcy z początków XIX wieku. w trakcie zwiedzania kościoła warto też zwrócić uwagę na dwie kaplice: kaplicę Matki Boskiej Częstochowskiej, pod którą pochowano członków rodziny Mieroszewskich, oraz na kaplicę Serca Pana Jezusa, w której można zobaczyć ołtarz z ciekawą, drewnianą rzeźbą, przedstawiającą Chrystusa na krzyżu.

Kościół Świętej Trójcy w Będzinie to ciekawy zabytek sakralny, któremu z pewnością warto poświecić nieco więcej uwagi podczas wycieczki po terenie Zagłębia. Ciekawe wyposażenie, obronne walory oraz bliskość średniowiecznego zamku – wszystko to sprawia, że zabytek ten skutecznie przyciąga uwagę turystów.

Dodaj komentarz

kościół na piasku w wrocław Previous post Wrocławskie świątynie: kościół na Piasku
kościelno-klasztorny zespoł w suchej beskidzkiej Next post Skarby Suchej Beskidzkiej: zespół kościelno-klasztorny