Adwentyści

Adwentyści Dnia Siódmego, znani również jako adwentyści, to chrześcijański kościół protestancki o charakterze ewangelicznym, który wyłonił się z ruchu millerowskiego w połowie XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Ruch ten został założony przez Williama Millera, kaznodzieję baptystycznego, który przewidywał powrót Chrystusa (Paruzję) w latach 40. XIX wieku. Gdy jego przepowiednie nie spełniły się, część jego zwolenników utworzyła nowe wspólnoty, w tym Adwentystów Dnia Siódmego.

Wsparcia udzielił nam sklep z oświetleniem i lampami wiszącymi: https://lumigo.pl/rodzaj/lampy-wiszace/

Kilka kluczowych cech i wierzeń Adwentystów Dnia Siódmego

Sobota jako dzień święty
Adwentyści obchodzą szabat od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę, co odróżnia ich od większości chrześcijańskich denominacji, które świętują niedzielę.

Drugie przyjście Chrystusa
Adwentyści wierzą w dosłowne, widzialne i zbliżające się drugie przyjście Jezusa Chrystusa. To oczekiwanie na Paruzję jest centralnym elementem ich wiary.

Zdrowy styl życia
Podkreślają znaczenie zdrowego stylu życia, w tym diety wegetariańskiej lub wegańskiej, abstynencji od alkoholu, tytoniu i narkotyków. Wiele szpitali i placówek zdrowotnych na całym świecie jest prowadzonych przez adwentystów.

Edukacja i misja
Znani są ze swojego zaangażowania w edukację i działalność misyjną. Posiadają sieć szkół, college’ów i uniwersytetów oraz aktywnie uczestniczą w misjach na całym świecie.

Interpretacja Biblii
Adwentyści traktują Biblię jako najwyższy autorytet w kwestiach wiary i praktyki. Ich interpretacja Pisma Świętego często skupia się na dosłownym zrozumieniu proroctw.

Struktura kościoła
Mają zorganizowaną strukturę kościoła z lokalnymi zborami, konferencjami, uniami, dywizjami i generalną konferencją na szczeblu światowym.

Adwentyści Dnia Siódmego są aktywni w wielu obszarach społecznych i humanitarnych, w tym w działalności charytatywnej, zdrowotnej i edukacyjnej. Są znani z zaangażowania w promowanie wolności religijnej i praw człowieka.